Privacy Policy

 

Inleiding

NEXTBOOST (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy policy leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Mocht je hierover vragen hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via info@nextboost.nl of 085 – 06 07 018.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn NEXTBOOST. Ons bedrijf ondersteunt andere bedrijven op het gebied van marketing en communicatie. Wij zijn gevestigd aan Poeloever 18 in Roelofarendsveen. Deze privacy policy geldt voor al van onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen, persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een mailingcampagne).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID en surfgedrag.

 

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de onderstaande doeleinden.

 

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij NEXTBOOST persoonsgegevens verwerken. Tevens verzamelen we persoonsgegevens van medewerkers om bijvoorbeeld een contract af te sluiten en de salarisadministratie te regelen.

 

Klantenadministratie en dienstverlening

In onze klantenadministratie houden we bij welke bedrijven klant zijn bij NEXTBOOST en welke bedrijven klant zijn geweest bij NEXTBOOST. Van de contactpersonen houden we persoonsgegevens bij, zoals contactdetails, om je te kunnen bereiken. We communiceren middels verschillende kanalen met onze klanten, bijvoorbeeld telefonisch, via mail en Google Meet. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 

Nieuwsbrieven en mailings

Om bedrijven op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de branche, versturen we incidenteel een mailing. Soms is deze gepersonaliseerd en soms niet. Als je geen mailing meer wilt ontvangen dan kan je jezelf altijd uitschrijven vanuit het mailbericht.

 

Offertes en SEO scans

Om een offerte of SEO scan te maken, verwerken we persoonsgegevens zoals contactgegevens.

 

Registratie van bezoekers

Net zoals ieder ander bedrijf, maken wij gebruik van Google Analytics. Hierin wordt o.a. het aantal bezoekers geregistreerd, de plaatsen waar bezoekers vandaan komen en de pagina’s die door bezoekers worden bekeken. Gegevens uit Google Analytics gebruiken wij alleen voor onszelf en worden niet met derden gedeeld.

 

Recht van betrokkenen

Onder de GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons best om hieraan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact opnemen via info@nextboost.nl. Onderstaand je rechten:

Informatie en inzage: Je kan inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over ‘hoe en waarom’ we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Derde ontvangers

Indien wij voor de uitvoering van onze dienstverlening, dienstverleners moeten inschakelen, dan zijn dit geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Met deze verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin we waarborgen dat ze handelen conform GDPR richtlijnen. Soms zijn we tevens wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

 

Het gebruik van Cookies

Op onze websites wordt er gebruik gemaakt van tracking cookies met als doel om jouw surfgedrag te kunnen analyseren in Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wijzigingen

NEXTBOOST houdt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd.

Roelofarendsveen, 12 januari 2021